Kevätkokous: K-S Piirin kevätkokous

28.4.2018 klo 10:00 - 18:00

Keski-Suomen Perussuomalaisten piiri ry,n sääntömääräinen kevätkokous

28.4.2018 MUURMEN RIIHIVUORESSA

klo. 13.30

ruoka klo 12.00 alkaen.

Mutta aloitamme kävelykadulla klo.10.00

Vierailija paikalla Jyväskylässä kompassilla klo. 11.00 – 12.00

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry.

järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen
28.4.2018 Muuramen Riihivuoressa.klo.13.30
Kokouksessa tehdään henhikövalintoja koskien
maakunta- ja eduskuntavaaleja sekä piirihallituksen kokoonpanoa ja varatilihoitajaa.
ennen kokousta ruokailu mahdollisuus alkaen klo.12.00
Koolle kutsujana hallitus.
ESITYSLISTA

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry;n

sääntömääräinen kevätkokous

1 § Kokouksen
avaus

2 § Valitaan 
kokoukselle
 puheenjohtaja

3 § Valitaan kokoukselle 
sihteeri, 
kaksi
pöytäkirjan 
tarkastajaa ja äänten laskijat

4 § Todetaan 
kokouksen
laillisuus 
ja 
päätösvaltaisuus

5 § Todetaan 
äänioikeutetut jäsenyhdistysten
edustajat
 sekä
 muut 
läsnäolijat

6 § Esitetään
 vahvistettavaksi 
piirihallituksen
laatima
 edellisen vuoden
 toimintakertomus

7 § Esitetään 
edellisen
 vuoden 
tilit 
ja 
tilinpäätös

8 § Luetaan 
tilintarkastajan ja toiminnan tarkastajan lausunto

9 § Päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä
piirihalli‐ tukselle 
ja
 muille
 tilivelvollisille.

10 § Eduskuntavaali ehdokkaiden nimeäminen

11 § Annetaan 
evästyksiä 
piirin
 eri
 elimissä 
toimiville 
ja / tai
 valituille 
edustajille

12 § Käsitellään 
piirihallituksen
 valmistelemat
 muut 
asiat

12.1 § Vara tilinhoitajan nimeäminen

13 § Kokouksen päättäminen

 

 

Kartta latautuu...