K-S piirin Perussuomalaisten VAALITAVOITTEET

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry

Aluevaalit 23.1.2022 – vaalitavoitteet

Hyvinvointi ja turvallisuus kaikille keskisuomalaisille

Meidän arvomme;

 • läheisyys
 • turvallisuus
 • avoimuus
 • suomalaisuus

Perussuomalainen päätavoitteemme

Päätavoitteenamme on järjestää ja varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko Keski-Suomen hyvinvointialueella lähipalveluina niin, että jokaisella alueella asuvalla suomalaisella on iästä, sukupuolesta, asuinkunnasta, terveydentilasta, vammaisuudesta, taloudellisesta asemasta tai muusta vastaavasta syystä riippumatta laadullisesti korkeatasoiset, nopeasti saavutettavat ja tehokkaasti järjestetyt, monipuoliset ja kohtuuhintaiset julkiset palvelut, joita yksityiset palvelut täydentävät. Haluamme ohuen hallinnon ja vahvat panostukset palvelutoimintaan. Turvaamme asiakkaiden valinnanvapauden, ja torjumme maksimaalisen voittojen tavoittelun yksityisellä puolella hoito ja palvelutasoa laskemalla. Torjumme yksityisen voitontavoittelun sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Hyvinvointialueen tulee laatia yhteistyössä kuntien kanssa koko Keski-Suomen kattava lähipalvelusuunnitelma, joka aluevaltuuston tulee vahvistaa.

Yhteiset tavoitteemme hyvinvointialueelle

 • varmistamme palveluiden korkean laadun ja nopean saatavuuden
 • turvaamme lähipalvelut koko Keski-Suomen alueella
 • pidämme asiakas- ja potilasmaksut kohtuullisina
 • torjumme veroastetta nostavan maakuntaveron
 • varmistamme palvelujen integraation toteutumisen
 • parannamme toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta
 • torjumme palveluiden alueellisen keskittämisen
 • varmistamme johdon pätevyyden tehtäviinsä
 • edellytämme koko henkilöstön osaavan hyvää suomen kieltä
 • turvaamme palvelut vain maassa laillisesti oleville
 • varmistamme hyvällä henkilöstöpolitiikalla osaavan henkilöstön saannin ja pysyvyyden
 • panostamme henkilöstön jaksamiseen, koulutukseen ja työoloihin
 • puutumme väärinkäytöksiin ja työpaikkakiusaamiseen
 • pidämme hallinnon kevyenä ja tehokkaana
 • torjumme poliittiset virkanimitykset ja palkkiovirat
 • vahvistamme taloudenpidon vastuullisuutta
 • huolehdimme asiakkaiden ja potilaiden tietoturvasta
 • valmistelemme hankinnat erityisen huolellisesti
 • käytämme hankinnoissa paikallisia toimijoita ja tuottajia
 • täydennämme julkisia palveluita yksityisillä tuottajilla
 • hyödynnämme digitalisaatiota ja uutta teknologiaa
 • käytämme tietoa päätöksenteon perusteena
 • toimimme päätöksenteossa avoimesti
 • lisäämme panostuksia ongelmien ennaltaehkäisyyn
 • tehostamme yhteistyötä kuntien, poliisin ja järjestöjen kanssa
 • hoidamme edunvalvonnan valtion suuntaan tehokkaasti
 • kuulemme ja otamme palvelujen käyttäjät huomioon

Keskeiset tavoitteemme terveyden ja sairaanhoidon osalta

 • panostamme terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn
 • palautamme sairaala Novan kokonaisuudessaan toimintakykyiseksi
 • ylläpidämme ja kehitämme Jämsän sairaalan toimintaa
 • vahvistamme Äänekosken sairaalan toimintaa
 • panostamme perusterveydenhuoltoon koko alueella
 • laajennamme kotisairaalatoimintaa
 • turvaamme soteasemat ja -keskukset lähipalveluina
 • pidämme psykologit ja kuraattorit oppilaitoksissa
 • panostamme mielenterveyspalveluihin
 • varmistamme hoitotakuun ja hoitajamitoituksen toteutumisen
 • otamme mobiilipalvelut muiden palvelujen täydentäjiksi
 • Ensihoidon palvelutaso varmistetaan riittävillä resursseilla koko maakunnassa
 • Ensihoidon henkilöstön määrä ja osaaminen on oltava sellaisella tasolla, että kuntalaisille voidaan turvata palvelutasonpäätöksen mukaiset palvelut

Keskeiset tavoitteemme sosiaalipalveluiden osalta

 • panostamme sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn
 • turvaamme sosiaaliasemat lähipalveluina
 • asetamme lastensuojelussa lapsen edun ja tarpeet kärkeen
 • järjestämme perhepalvelut tehokkaasti
 • vahvistamme omaishoitoa ja hoitajien asemaa
 • turvaamme vammaisten oikeudet palveluihin
 • luomme vanhusten hoivan ja hoidon porrastuksen
 • tarjoamme jokaiselle vanhukselle hoivapaikan kotikunnassa
 • vahvistamme vanhusten ja vammaisten kotipalveluita
 • valvomme hoitolaitosten tasoa tehokkaasti
 • varmistamme hoivamitoituksen toteutumisen
 • panostamme henkilöstön jaksamiseen

Keskeiset tavoitteemme pelastuspalveluiden osalta

 • Pelastustoimen palvelutason varmistetaan riittävillä resursseilla
 • Pelastustoiminnan voimavarat mitoitetaan siten, että niillä pystytään toimimaan tehokkaasti onnettomuustilanteissa
 • Henkilöstön määrä, osaaminen, kalusto ja toimintavalmius on oltava sellaisella tasolla, että kuntalaisille voidaan turvata lakisääteiset pelastuspalvelut
 • varmistamme sopimuspalokuntien toimintaedellytykset
 • Pelastustoimi varautuu suuronnettomuuksiin sekä yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
 • Pelastusviranomaisen valvontatehtävät toteutetaan täysimääräisesti

 

Näihin tavoitteisiin, jotka Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n piirihallitus on hyväksynyt, jokainen perussuomalainen aluevaaliehdokas on sitoutunut. Kannamme yhdessä vastuuta!

Äänestä perussuomalaista aluevaaliehdokasta!

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry

Yhteys- ja lisätiedot

Piirin puheenjohtaja Jyrki Niittymaa

Piirisihteeri Kari Pajunen

Vaalipäällikkö Janne Luoma-Aho

Kirjoitettu 19.12.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa