Kirjoitettu 30.4.2018

JULKILAUSUMA 28.4.2018

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri
Piirikokous Muurame 28.4.2018

Piirikokouksen julkilausumat
Julkaisuvapaa

Taitettu indeksi korjattava viipymättä

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirikokous toteaa, että talouskasvun, työmarkkinasopimusten ja liukumien ansiosta palkansaajien tulot kasvavat lähivuosina tuntuvasti. Kun työeläkkeet on sidottu ns. taitettuun indeksiin, jossa palkkakehityksen osuus on vain 20%, eläkeläiset jäävät tulokehityksessä jälkeen entistäkin enemmän.

Piirikokous vaatii, että eduskunta palauttaa viipymättä työeläkeläisiä loukkaavan ns. taitetun indeksin ns. puoliväli-indeksiksi. Tällöin eläkkeet seuraisivat nykyistä paremmin palkkakehitystä. Piirikokous ei pidä oikeudenmukaisena sitä, että palkansaajien ja eläkeläisten välinen tuloero kasvaa. Myös eläkeläisten verotus on säädettävä samansuuruiseksi samaa tulotasoa olevien palkansaajien kanssa.

Piirikokous toteaa, että eläkerahastoissa on varoja noin 200 miljardia euroa. Kasvu on noin 5% vuodessa. Varat riittävät yli miljoonan eläkkeensaajan oikeudenmukaisen kohtelun palauttamiseen.

Tiestön kunnossapitoon pikaisesti lisärahaa

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirikokous on huolissaan maakunnan tiestön heikosta kunnosta. Päällystevauriot aiheuttavat vakavia vahinkoja ajoneuvoille ja liikenneturvallisuudelle. Lisäksi monet päällystämättömät soratiet ovat Keski-Suomen maakunnan alueella lähes ajokelvottomassa kunnossa kelirikon ja teiden heikon peruskunnon takia.

Piirikokous vaatii, että maan hallitus osoittaa viipymättä Keski-Suomen tiestön kunnossapitoon tarvittavat lisävarat.

Kirjoitettu 23.2.2018

K-S PS:n työvaliokunnan julkilausuma

PS:n Keski-Suomen piiri ry:n työvaliokunta:

Kivihiilen ja turpeen käyttökielto tulee kalliiksi sekä lisää päästöjä

Keskusta on vaatimassa kivihiilen ja turpeen käyttökieltoa ilmastopoliittisiin tavoitteisiin vedoten. Tosiasiassa keskustan tavoitteena on varmistaa lähipiirinsä mahdollisuudet rahastaa tuulivoiman ja puuhakkeen tuotantotuilla. Kyse on vuositasolla usean sadan miljoonan euron tulonsiirrosta veronmaksajilta keskustan etupiirille. Hyväuskoiset demarit ja vihervasemmisto antavat täyden tukensa kepulaiselle energiatuotantomme ”viherryttämiselle”. Sen kustantavat veronmaksajat tuotantotukien muodossa sekä taajamien kotitaloudet sähkön ja kaukolämmön kustannuksien nousuna huomio Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n työvaliokunta 22.2.2018 pitämässään kokouksessaan.

Työvaliokunta katsoo kannattavansa turvetuotantoa, mutta painottaa, ettei se rasita esimerkiksi juuri Keski-Suomessa nykyistä enempää luontoamme. Turvetuotannon merkitys paikallisena työllistäjänä korostuu syrjäseuduilla. Monet nuoret löytävät kesätyöpaikan tuotannon liepeiltä. Kotimainen turve vahvistaa kauppatasettamme – Suomi tuo 2/3 energiasta. Biomassasta, kuten puusta, saadaan 6–8 % enemmän tehoa yhteiskäytössä turpeen kanssa. Puun ja turpeen yhteiskäyttö pitää lisäksi kattilat puhtaina, lyhentää huoltokatkoja ja parantaa laitteiston kestävyyttä sekä vähentää ympäristölle haitallisia pienhiukkaspäästöjä.

Suomella ei ole varaa luopua kivihiilen eikä turpeen käytöstä, eikä siihen ole ilmastopoliittista tarvetta. Suomessa kivihiilen osuus sähköntuotannosta on 6,7%. Nekin laitokset ovat sekä sähkön että lämmön yhteistuotantolaitoksia. Suomalaisten sähkö- ja lämpölaitosten ominaispäästöt ovat vain 220 g CO2 / kWh. Suhteessa tuotettuihin kilowattitunteihin Puolan sähköntuotanto tuottaa kolme kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä. Saksassa 46% ja tuulivoimamaa Tanskassa 48% sähköstä tuotetaan kivihiilellä. Nekään eivät ole luopumassa kivihiilestä, koska haluavat turvata teollisuutensa kilpailukyvyn.

Pariisin päästötavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa ainoastaan muuttamalla EU:n sisäinen taakanjako oikeudenmukaiseksi. Puolan ja muiden eniten saastuttavien maiden on kannettava vastuunsa. Tarvittaessa ne on pakotettava siihen korvamerkkaamalla osa EU:n rakennerahaston tukimiljardeista päästötavoitteiden toteuttamiseen. Taakan uusjaolla Suomen päästötavoitteet voidaan puolittaa ja säilyttää teollisuustyöpaikat Suomessa. Muutoin teollisuutemme karkaa maihin, joissa sama määrä tuotantoa saastuttaa enemmän ja EU:n kokonaispäästöt nurinkurisen taakanjaon myötä lisääntyvät, PS:n Keski-Suomen piiri ry:n työvaliokunta toteaa.

 

Kirjoitettu 27.11.2017

Piirin pitkäaikaisia vaikuttajia palkittiin

Keski-Suomen piirissä pitkään ja ansioituneesti toimineet

Pentti Tuomi, Saarijärveltä

ja

Marke Tuominen, Äänekoskelta

palkittiin puolueen viirillä 25.11.2017 syyskokouksessa.

Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ja Piirin ensinmäinen varapuheenjohtaja Harri Oksanen pitivät kiitospuheet ansioituneille hyvästä työstä puolueen ja piirin hyväksi.

KIITOS HEILLE.

Kirjoitettu 25.11.2017

JULKILAUSUMA 25.11.2017 3 kpl.

SOTE

Sipilän hallitus sote-pörssiyhtiöiden asialla

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirikokous vaatii, että sote- ja valinnanvapausuudistus rakennetaan tutkitun tiedon ja kokeilujen perusteella ja siten, että julkinen sote-palvelutuotanto säädetään pääsäännöksi ja yksityiset yritykset täydentävät julkista palvelutarjontaa.

Sipilän hallituksen linjana on suosia suuria kansainvälisiä sote-pörssiyhtiöitä. Tätä piirikokous pitää suomalaisten verovarojen väärinkäyttönä ja vastuuttomana.

Sote-uudistuksen keskeisimpinä tavoitteina on palvelujen tasavertainen turvaaminen ja kustannusten kasvun hillintä. Nämä tavoitteet ovat jääneet hallituspuolueiden politikoinnin jalkoihin. Piirikokous vaatii palauttamaan nämä tavoitteet kärkeen.

LIIKENNE

Henkilöliikenne Äänekosken radalle ja kaksoisraide Tampereelle

Perussuomalaisten piirikokous toteaa tyydytyksellä, että osana Keski-Suomen liikenneväylien parantamista rataosuus Äänekosken ja Jyväskylän välillä peruskorjattiin ja sähköistettiin Metsä-Fibren biotehdasinvestoinnin yhteydessä. Piirikokous pitää tärkeänä, että rataosuudella aloitetaan myös henkilöliikenne.

Piirikokous kiirehtii Jyväskylän ja Tampereen välisen radan kaksoisraiteen rakentamista, koska tavara- ja henkilöliikenteen voimakas kasvu tätä vaatii.

Myös maakunnan eteläisen osan, mm. Jämsän ja Keuruun seutujen, liikenneverkon parantaminen on välttämätöntä sekä liikenteen sujuvuuden että turvallisuuden kannalta.

ELÄKE

Eläkeindeksi korjattava pikaisesti

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirikokous vaatii, että eduskunta palauttaa työeläkeläisiä loukkaavan ns. taitetun indeksin ns. puoliväli-indeksiksi. Tällöin eläkkeet seuraisivat nykyistä paremmin palkkakehitystä.

Piirikokous toteaa, että eläkerahastoissa on varoja noin 200 miljardia euroa. Kasvu on noin 5% vuodessa. Varojen puute ei ole peruste yli miljoonan eläkkeensaajan oikeudenmukaisen kohtelun palauttamiselle.

Kirjoitettu 14.8.2017

JULKILAUSUMA 13.8.2017

JULKILAUSUMA 13.8.2017

Keski-Suomen perussuomalaisten piiri, piirin hallituksen yksimielisellä päätöksellä;

Tuemme yhtenäisenä ja yksimielisenä joukkona, perussuomalaiset rp;tä ja seisomme

täysin, Jyväskylässä perussuomalaisten puoluekokouksessa kesäkuussa valitun uuden perussuomalaisten puoluejohdon takana. Kunnioittaen ehdottomasti demokraattista vaalitulosta.

Jäsenyydestä luopuneita on todella vähän, vain parissa paikallisessa yhdistyksessä.

Kokonaan uusia jäseniä on tullut niin paikallisyhdistyksiin, kuin puolueeseenkin runsaasti. Myös aikaisempia niin sanottuja hiljaisia jäseniä on aktivoitunut mukavasti toimintaan mukaan.

Tuemme myös Perussuomalaisten puoluehallituksen presidenttiehdokkaaksi ehdottamaa kansanedustajaa, puolueen 1 varapuheenjohtajaa Laura Huhtasaarta täysin sydänmin.

Kirjoitettu 8.1.2017

Piirihallituksen jäejestäytymiskokous

Piirihallituksen järjestäytymiskokous pidettiin sunnuntaina 15.1.2017 Muuramessa.

Teimme seuraavat henkilövalinnat:
1.vpj Harri Oksanen
2. vpj Juha Vimpari
3. vpj Jouni Kotiaho

Piirisihteeri
Kari Pajunen

Lisäksi valittiin työvaliokunta, jonka jäseniksi edellämainittujen lisäksi valittiin vaalipäällikkö Pekka Kataja sekä piirihallituksen jäsen Seppo Ijäs.

Kirjoitettu 26.11.2016

Puoluekokous Jyväskylään 2017

Perussuomalaisten vuoden 2017
puoluekokouksen pitopaikaksi on varmistunut JYVÄSKYLÄN Paviljonki, missä puoluekokous järjestetään 10.-11.6-2017. Perussuomalaisten puoluehallitus on päättänyt asian viimeisimmässä kokouksessaan.

Turussa järjestettyyn vuoden 2015 puoluekokoukseen osallistui noin 2200 henkeä, joten osallistujien määrä asetti paikan valinnalle omat haasteensa, kertoi puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Hän ennakoi että osallistujamäärä ensi kesänä nousee yli 2500:n.

Perussuomalaisten puoluekokouksessa valitaan puolueelle puheenjohtaja, varapuheenjohtajisto sekä sihteeristö. Jokainen puolueen jäsen on oikeutettu yhteen ääneen jokaisessa äänestyksessä.

Kirjoitettu 21.11.2016

K-S piirin uusi puheenjohtaja Heli Kupari

Heli Kupari
Muurame
0404115272
Muita luottamustehtäviä ovat olleet mm:

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu

Jyväskylän tarkastuslautakunnan jäsen

Keski-Suomen maakuntavaltuutettu

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin eurovaalipäällikkö

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirisihteeri
HeliKupari-p
KIRJOITETTU 21.11.2016
Kirjoitettu 12.11.2016

K-S;n piirin sääntömääräinen syyskokous

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 20.11.2016 klo 12.00.

Aloitamme tilaisuuden lounaalla klo 11.00

Kokous pidetään Paunun koululla Jämsässä (Paununtie 1, 42100 Jämsä).
Vieraaksi saamme PS- eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon.
Kirjoitettu 8.3.2015

Eduskuntavaaliehdokkaat nimetty

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin eduskuntavaaliehdokaslistalle on nyt nimetty täydet 14 ehdokasta. Valitse omasi ja äänestä 19.4.2015! Ehdokkaita tavattavissa kiertueilla ympäri Keski-Suomea! Katso lisää: vaalit.perussuomalaiset.fi

Hakkarainen Teuvo, 54v, kansanedustaja

Halttunen Jari, 45v, ylikonstaapeli

Humppi Anna, 30v, henkilöstöasiantuntija

Isomäki Kauko, 63v, yrittäjä

Kankaanniemi Toimi, 65v, ent. ministeri/kansanedustaja

Kupari Heli, 32v, myyjä

Lahtonen Reijo, 50v, yrittäjä

Manninen Markku, 55v, yrittäjä

Paananen Eero, 33v, hälytyskeskuspäivystäjä

Rintala Sirpa, 60v, lääketieteen tohtori

Salenius Marita, 60v, maanviljelijä

Suominen Meiris, 45v, key account manager

Tiainen Marko, 41v, metallimies

Vanhala Mauno, 65v, yleislääketieteen professori

Kirjoitettu 24.1.2015

Piirihallituksen valintoja 14.1.2015

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirihallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 14.1.2015 Muuramessa piirin varapuheenjohtajiksi:

1. varapuheenjohtaja Marita Salenius, Multia
2. varapuheenjohtaja Marke Tuominen, Äänekoski
3. varapuheenjohtaja Heikki Puhakka, Petäjävesi

Piirisihteerinä jatkaa Heli Kupari, Jyväskylä
Taloudenhoitajana jatkaa Viktoria Räty, Uurainen

Piirihallituksen kokous nimesi lisäksi kolme eduskuntavaaliehdokasta lisää kevään vaaleihin:
Markku Manninen, 55-vuotias, yrittäjä Hankasalmi
Meiris Suominen, 46-vuotias, key account manager Toivakka
Marko Tiainen, 41-vuotias, metallimies ja järjestyksenvalvoja Pihtipudas

Nyt valittuina on yhteensä 13 ehdokasta ympäri maakuntaa:

Hakkarainen Teuvo, Viitasaari
Halttunen Jari, Äänekoski
Humppi Anna, Karstula
Isomäki Kauko, Jyväskylä
Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä
Kupari Heli, Jyväskylä
Manninen Markku, Hankasalmi
Paananen Eero, Jyväskylä
Rintala Sirpa, Jämsä
Salenius Marita, Multia
Suominen Meiris, Toivakka
Tiainen Marko, Pihtipudas
Vanhala Mauno, Jyväskylä

 

Kirjoitettu 24.1.2015

Puheenjohtajan tervehdys

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Vuosi 2014 on takana ja edessämme on nyt vaalivuosi 2015. Ehdokkaiden valinnat ja vaalityö ovat arkipäivää. Hyvällä yhteistyöllä saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Mikään ei kuitenkaan tule ilmaiseksi. Tavoitteen saavuttaminen vaatii paljon työtä niin jäsenistöltä, paikallisyhdistyksiltä ja piiriltä.  Eduskuntavaalit ovat yhteistyötä ja siihen on panostettava rakentavalla ja vahvistavalla tavalla. Kenenkään yksittäisen ehdokkaan oma etu ei saa olla ensisijalla, vaan kaikkien on toimittava yhteistyössä puolueen ja aatteen hyväksi. Äänestäjät tekevät valinnan ja päättävät ketkä ovat tulevia maamme kansanedustajia.

Työtä pitää siis tehdä.  Meidän tulee uskoa asiaamme ja puolueemme linjauksiin yhteisten asioiden hoidossa. Kun puhalletaan yhteen hiileen ja tuetaan toisiamme kaikin tavoin, meillä on mahdollisuus saavuttaa päämäärämme.

Tänä vuonna 2015 on myös puoluekokous. Paikkana tulee olemaan Suomen Turku. Kun eduskuntavaalit on käyty, suuntaamme katseet tärkeään ja meitä kaikkia perussuomalaisia koskettavaan puoluekokoukseen.

Kiitän vielä uutena PS:n Keski-Suomen piiri ry:n puheenjohtajana luottamuksesta Teitä kaikkia! Toivotan myös hyvää alkanutta vuotta ja voimia, että viisautta tuleviin koitoksiin!

Tapani Mäki
puheenjohtaja
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry

Kirjoitettu 16.11.2014

Keski-Suomen piirin valintoja vuodelle 2015

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 15.11.2014 Kannonkoskella, Piispalassa. Paikalla olivat myös kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Kauko Tuupainen, jotka toivat poliittisia terveisiä osallistujille. Kokousedustajat äänestivät piirin uudeksi puheenjohtajaksi 1.1.2015 alkaen Tapani Mäen, Jyväskylästä. Lisäksi valittiin piirihallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n piirihallitus 1.1.2015 alkaen:

HANKASALMI

Lasse Karjalainen

JOUTSA

Kai Vaaralahti

JYVÄSKYLÄ

Tapani Mäki

Juha Vimpari

Heli Kupari

Jorma Holmstedt

Jamaica Hakkarainen

Minna Mäkinen

JÄMSÄ

Jukka Haaparanta

Pekka Kataja

Eila Sahala

KANNONKOSKI

Seppo Ahonen

KARSTULA

Leevi Marila

KEURUU ja Multia

Petri Heinonen

Marita Salenius

KINNULA

Harri Virtala

KUHMOINEN                     

Satu Jokinen

LAUKAA

Tommi Leppänen

MUURAME

Kari Pajunen

PETÄJÄVESI

Heikki Puhakka

PIHTIPUDAS

Marko Tiainen

SAARIJÄRVI

Tapani Kankaanpää

TOIVAKKA

Meiris Suominen

UURAINEN

Viktoria Räty

VIITASAARI

Seppo Ijäs

ÄÄNEKOSKI

Marke Tuominen

Jari Halttunen

Kirjoitettu 1.11.2014

Ehdokaslistalle lisää nimiä

Keski-Suomen piirihallitus nimesi eilen 31.10. kokouksessaan Suolahdessa kaksi ehdokasta eduskuntavaaleihin 2015. Valituiksi tulivat: Toimi Kankaanniemi ja Eero Paananen.

Nyt valittuna on kaikkiaan 13 ehdokasta. Keski-Suomesta nimetään yhteensä 14 ehdokasta. Piirihallitus jatkaa valintoja alkuvuodesta.

Nimetyt ehdokkaat: http://keski-suomi.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit-2015/

Kirjoitettu 2.10.2014

Seurakuntavaaliehdokkaita Keski-Suomessa

Perussuomalaisia on lähtenyt ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin ympäri maakuntaa. Seurakuntavaalien äänestys 9.11.2014 ja ennakkoäänestys 27.-30.10.2014. Keski-Suomen perussuomalaiset ja sitoutumattomat ehdokkaat sekä listojen nimet löytyvät osoitteesta http://keski-suomi.perussuomalaiset.fi/seurakuntavaalit-2014/

Lisätietoja vaaleista www.seurakuntavaalit.fi

Kirjoitettu 20.9.2014

Lisää eduskuntavaaliehdokkaita Keski-Suomeen

Keski-Suomen piirihallitus nimesi eilen 19.9. kokouksessaan Äänekoskella kolme ehdokasta eduskuntavaaleihin 2015. Valituiksi tulivat: Anna Humppi, 29v. amk insinööri Karstulasta, Marita Salenius 59v. maanviljelijä Multialta sekä Kauko Isomäki, 63v. puhallusvillayrittäjä Jyväskylästä.

Nyt valittuna on kaikkiaan 11 ehdokasta. Keski-Suomesta nimetään yhteensä 14 ehdokasta. Piirihallitus jatkaa valintoja myöhemmin syksyllä.

Nimetyt ehdokkaat: http://keski-suomi.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit-2015/

Kirjoitettu 12.9.2014

Seurakuntavaalit 2014

Perussuomalaiset ovat mukana myös tulevissa seurakuntavaaleissa. Keski-Suomen piirin lähes jokaisen paikallisyhdistyksen alueelta löytyy ehdokkaista joko oma tai yhteislista 9.11.2014 käytäviin seurakuntavaaleihin. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä alueesi paikallisyhdistyksen puheenjohtajaan jonka yhteystiedot löydät: http://keski-suomi.perussuomalaiset.fi/jasenyhdistykset/ Ehdokaslistat jätetään kirkkoherranvirastoon 15.9. klo 16 mennessä.

Lisätietoja vaaleista: http://www.seurakuntavaalit.fi/asetu-ehdolle

Kirjoitettu 12.9.2014

Piirihallitus jatkaa ehdokkaiden nimeämistä

Keski-Suomen piirihallitus on jatkanut eduskuntavaaliehdokkaiden nimeämistä. 6.9.2014 kokouksessa Jämsässä  nimettiin istuva kansanedustaja Kauko Tuupainen. Nyt listalla on kahdeksan ehdokasta, joista kolme Jyväskylästä ja viisi maakunnista. Ehdokkaiden nimeäminen jatkuu myöhemmin. Kaikkiaan Keski-Suomesta nimetään 14 ehdokasta eduskuntavaaleihin 2015.

Tähän mennessä nimetyt ehdokkaat:

http://keski-suomi.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit-2015/

Kirjoitettu 7.7.2014

Eduskuntavaalit 2015

Keski-Suomen piirin ylimääräinen piirikokous 29.6.2014 Äänekoskella nimesi ensimmäiset seitsemän eduskuntavaaliehdokasta. Jäsenäänestyksen tulosten pohjalta valituiksi tulivat: Mauno Vanhala, Jyväskylä; Jari Halttunen, Äänekoski; Marko Tuominen, Äänekoski; Heli Kupari, Jyväskylä; Pentti Tuomi, Saarijärvi; Sirpa Rintala, Jämsä. Lisäksi nimettiin istuva kansanedustaja Teuvo Hakkarainen, Viitasaari. Keski-Suomesta nimetään kaikkiaan 14 ehdokasta. Piirihallitus jatkaa ehdokasasettelua syksyllä. -HK/JV

Kirjoitettu 14.5.2014

Keski-Suomen piirin kevätkokous sekä hallituksen kokous14.5.2014

Piirin kevätkokous pidettiin Muuramen Riihivuoressa 14.5.2014.

Kokouksen alussa Muuramen kunnan Hallintojohtaja Sami Niemi esitteli Muuramen kunnan toimintaa elinkeinoelämän kannalta ja kunnan taloudellista tilannetta sivuten myös kuntajakoselvityksen aikaista tilannetta.

Itse kokous noudatti esityslistan kulkua ja asiat saatiin käytyä, muutamaa seuraavaan kokoukseen siirrettävää asiaa lukuunottamatta aikataulun puitteissa.

Kevätkokousken jälkeen pidettiin piirin hallituksen kokous, jossa käytiin läpi EU vaaleista aiheutuneita kustannuksia sekä millä tavalla edetään viimmeiset viikot.

 

Kirjoitettu 15.11.2013

Keski-Suomen piirin työvaliokunta

Keski-Suomen piiri päätti perustaa työvaliokunnan hoitamaan tulevien vaalien järjestelyjä. Työvaliokuntaan jäseniksi nimettiin puheenjohtajat, sihteeri, taloudenhoitaja, vaalipäällikkö ja nettivastaava.

Kirjoitettu 15.11.2013

Keski-Suomen piirin järjestäytymiskokous

Henkilövalintoja ja työnjakoa. (lisää…)